Schoolloket

Schoolloket is de webwinkel van Produs. In de webwinkel kunt u aangeven welke leermiddelen, activiteiten en diensten u van school wenst af te nemen voor uw kind(eren).

Meer informatie kunt u vinden onder het kopje 'Ouders'.

  
  Sportdag was een succes!
En wat hadden we een geluk met het weer!
  
   
Home
  
  Praktisch bezig zijn, samen met anderen
Ben je het liefst praktisch bezig? Samen met anderen, op een school met een prettige, veilige sfeer? Met leuke en goede leraren en veel activiteiten? Op Produs gebeurt dit allemaal. Je leert en doet hier dingen die je later nodig hebt in de maatschappij: werken, samenwerken en contact met anderen. En je leert een vak!

Wilt u informatie over onze Pro Plus Klas: klik hier voor de folder.
  
  Aanmelding
Voor een oriƫnterend gesprek over de plaatsingsmogelijkheden op Produs kan contact opgenomen worden met Caroline Seesink, tel. 026-3208830. Aanmelding van leerlingen voor schooljaar 2013-2014 moet plaatsvinden voor 1 mei 2013, dan garanderen wij dat de toelatingsprocedure is afgerond voor de zomervakantie.

Bij aanmelding van een leerling vanuit het VMBO-LWOO is van de school van herkomst informatie nodig in verband met de omzetting naar een beschikking praktijkonderwijs. Medewerkers van de VMBO school kunnen via deze link zien om welke informatie het gaat. De toelatingsprocedure op Produs wordt pas gestart als deze gegevens in het bezit zijn van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding van Produs.
Klik hier voor: VMBO informatie bij omzetting LWOO naar PRO.
  
  


  
   
Het Europees Sociaal Fonds
investeert in jouw toekomst
en is medefinancier van
een aantal schoolactiviteiten.