MEE op Produs
Elke 1ste woensdag van de maand van 10:00 - 13:00 uur is MEE op Produs.
Onder het kopje 'ouders' en dan 'MEE op Produs' leest u hier meer over.  
  
  Horeca leerlingen maken petit fours en appeltaartjes
 Leerlingen van de horeca afdeling zijn druk geweest met het maken van 70 petit fours voor Praktijkschool Symbion en 150 appeltaartjes voor Playing for succes van Vitesse. Het resultaat mag er wezen! 

           
  
   
Home
  
  Praktisch bezig zijn, samen met anderen
Ben je het liefst praktisch bezig? Samen met anderen, op een school met een prettige, veilige sfeer? Met leuke en goede leraren en veel activiteiten? Op Produs gebeurt dit allemaal. Je leert en doet hier dingen die je later nodig hebt in de maatschappij: werken, samenwerken en contact met anderen. En je leert een vak!

Wilt u informatie over onze Pro Plus Klas: klik hier voor de folder.
  
  Aanmelding
Voor een oriƫnterend gesprek over de plaatsingsmogelijkheden op Produs kan contact opgenomen worden met Caroline Seesink, tel. 026-3208830. Aanmelding van leerlingen voor schooljaar 2013-2014 moet plaatsvinden voor 1 mei 2013, dan garanderen wij dat de toelatingsprocedure is afgerond voor de zomervakantie.

Bij aanmelding van een leerling vanuit het VMBO-LWOO is van de school van herkomst informatie nodig in verband met de omzetting naar een beschikking praktijkonderwijs. Medewerkers van de VMBO school kunnen via deze link zien om welke informatie het gaat. De toelatingsprocedure op Produs wordt pas gestart als deze gegevens in het bezit zijn van de Commissie van Onderzoek en Begeleiding van Produs.
Klik hier voor: VMBO informatie bij omzetting LWOO naar PRO.
  
  
  
   
Het Europees Sociaal Fonds
investeert in jouw toekomst
en is medefinancier van
een aantal schoolactiviteiten.