Praktijkonderwijs
Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs dat leerlingen op een praktische manier voorbereidt op deelname aan het arbeidsproces. De leerlingen leren op school en in stages de vaardigheden die ze later in hun beroep nodig zullen hebben. Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot maximaal 18 jaar met een zodanige leerachterstand dat zij geen vmbo kunnen volgen. Op Produs bestaat wel de mogelijkheid van doorstroom naar het vmbo. Dit is mogelijk vanuit de samenwerking die de school al aan aantal jaren heeft met Maarten van Rossem, een school voor vmbo.
Voor praktijkonderwijs moeten leerlingen een indicatie hebben van de Regionale Verwijzings Commissie (RVC).
De RVC kijkt hierbij naar de volgende criteria:
1. Het IQ moet zitten tussen 60 en 75 / 80.
2. Er moet sprake zijn van een (didactische) leerachterstand van drie jaar of meer bij twee van de volgende onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen. Een van deze twee onderdelen moet zijn: begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen.

Praktijkonderwijs is voortgezet onderwijs dat leerlingen op een praktische manier voorbereidt op deelname aan het arbeidsproces. De leerlingen leren op school en in stages de vaardigheden die ze later in hun beroep nodig zullen hebben. Praktijkonderwijs is voor leerlingen van 12 tot maximaal 18 jaar met een zodanige leerachterstand dat zij geen vmbo kunnen volgen. Op Produs bestaat wel de mogelijkheid van doorstroom naar het vmbo. Dit is mogelijk vanuit de samenwerking die de school al aan aantal jaren heeft met Maarten van Rossem, een school voor vmbo.
Voor praktijkonderwijs moeten leerlingen een indicatie hebben van de Regionale Verwijzings Commissie (RVC).
De RVC kijkt hierbij naar de volgende criteria:
1. Het IQ moet zitten tussen 60 en 75 / 80.
2. Er moet sprake zijn van een (didactische) leerachterstand van drie jaar of meer bij twee van de volgende onderdelen: technisch lezen, begrijpend lezen, spelling, inzichtelijk rekenen. Een van deze twee onderdelen moet zijn: begrijpend lezen of inzichtelijk rekenen.

  
  Coaching
Een praktijkschool besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van het zelfbeeld van de leerlingen en spreekt jongeren aan op hun eigen verantwoordelijkheid en eigen niveau. Op Produs voeren de mentoren en praktijkleraren regelmatig coachingsgesprekken met leerlingen volgens een opgesteld rooster. In die gesprekken gaat het bijvoorbeeld om:
- hoe gaat het op school ?
- wat wil ik bereiken?
- waar moet ik aan werken en hoe ga ik dat doen?
- welke hulp heb je daarbij nodig?
Een praktijkschool besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van het zelfbeeld van de leerlingen en spreekt jongeren aan op hun eigen verantwoordelijkheid en eigen niveau. Op Produs voeren de mentoren en praktijkleraren regelmatig coachingsgesprekken met leerlingen volgens een opgesteld rooster. In die gesprekken gaat het bijvoorbeeld om:
- hoe gaat het op school ?
- wat wil ik bereiken?
- waar moet ik aan werken en hoe ga ik dat doen?
- welke hulp heb je daarbij nodig?
  
  Aanmelden bij Produs
Ouders, verzorgers die hun zoon of dochter willen aanmelden kunnen hiervoor een afspraak op school maken met Caroline Seesink. Naast het invullen van aanmeldingsformulieren krijgt u informatie over de toelatingsprocedure.
Soms is het goed om uw zoon / dochter een aantal dagen op school in een groep mee te laten draaien. Hij / zij krijgt dan een beeld van de dagelijkse gang van zaken op school, van de verschillende lessen en de wijze waarop wij leerlingen begeleiden. Tijdens het aanmeldingsgesprek kan hierover een afspraak gemaakt worden.

Ouders, verzorgers die hun zoon of dochter willen aanmelden kunnen hiervoor een afspraak op school maken met Caroline Seesink. Naast het invullen van aanmeldingsformulieren krijgt u informatie over de toelatingsprocedure.
Soms is het goed om uw zoon / dochter een aantal dagen op school in een groep mee te laten draaien. Hij / zij krijgt dan een beeld van de dagelijkse gang van zaken op school, van de verschillende lessen en de wijze waarop wij leerlingen begeleiden. Tijdens het aanmeldingsgesprek kan hierover een afspraak gemaakt worden.